IPHONE 13 PRO (NEW) LL/A - USA

Còn hàng

Chọn dung lượng
Chọn màu sắc

♨Khách muốn sở hửu 𝗜𝗣𝗛𝗢𝗡𝗘 𝟭3/ 𝗜𝗣𝗛𝗢𝗡𝗘 𝟭3 𝗠𝗶𝗡𝗶 /𝗜𝗣𝗛𝗢𝗡𝗘 𝟭3 𝗣𝗥𝗢 /

𝗜𝗣𝗛𝗢𝗡𝗘 𝟭3 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗔𝗫 🇻🇳🇻🇳 ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM 🇻🇳🇻🇳

• Thời gian nhận đặt cọc: từ 16/09

• Thời gian giao hàng (dự kiến)đầu tháng 10

⭐️ Đặt cọc: 3.000.000 / máy.

❌𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐂𝐚̂̀𝐧 Đ𝐚̣̆𝐭 𝐂𝐨̣𝐜 : 𝐓𝐞̂𝐧 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 +𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 +𝐌𝐚̀𝐮

Hệ thống cửa hàng
iphone-13-pro-new-ll-a-usa
iphone-13-pro-new-ll-a-usa
iphone-13-pro-new-ll-a-usa
iphone-13-pro-new-ll-a-usa
zalo