SỬA CHỮA IPHONE

 

🛠 THAY PIN 

 • - IPHONE 5 / 5S: 150.000đ
 • - IPHONE 6 / 6S:  200.000đ 
 • - IPHONE 6PLUS / 6SPLUS:  300.000đ
 • - IPHONE 7:  200.000đ 
 • - IPHONE 7PLUS:  300.000đ
 • - IPHONE 8 / 8PLUS:  300.000đ
 • - IPHONE X : 600.000đ
 • - IPHONE XS MAX:  700.000đ
 • - IPHONE 11 PRO / 11 PRO MAX:  1.200.000đ

🛠 THAY DÂY NGUỒN

 • - IPHONE 5 / 5S:  200.000đ
 • - IPHONE 6 / 6PLUS:  250.000đ
 • - IPHONE 6S / 6SPLUS:  300.000đ
 • - IPHONE 7 / 7PLUS:  350.000đ

🛠 THAY DÂY VOLUME

 • - IPHONE 5 / 5S: CHUNG DÂY NGUỒN
 • - IPHONE 6 / 6PLUS:  200.000đ
 • - IPHONE 6S: CHUNG DÂY NGUỒN
 • - IPHONE 6SPLUS:  200.000đ
 • - IPHONE 7 / 7PLUS: CHUNG DÂY NGUÔN

🛠 THAY DÂY ĐUÔI SẠC

 • - IPHONE 6 - 6PLUS:  200.000đ
 • - IPHONE 6S - 6SPLUS:  200.000đ 
 • - IPHONE 7:  300.000đ
 • - IPHONE 7PLUS:  400.000đ
 • - IPHONE 8: 400.000đ
 • - IPHONE 8PLUS: 500.000đ
 • - IPHONE X / XS: 1.000.000đ
 • - IPHONE XS MAX: 1.000.000đ

🛠 GIÁ THAY MÀN HÌNH

 • - IPHONE 5 / 5S:  400.000đ
 • - IPHONE 6:  500.000đ
 • - IPHONE 6PLUS:  700.000đ
 • - IPHONE 6S :  600.000đ
 • - IPHONE 6S PLUS: 800.000đ
 • - IPHONE 7:  800.000đ
 • - IPHONE 7PLUS:  1.100.000đ
 • - IPHONE 8:  900.000đ 
 • - IPHONE 8PLUS:  1.200.000đ
 • - IPHONE X / XS:  3.500.000đ 
 • - IPHONE XS MAX:  4.800.000đ
 • - IPHONE 11: 3.000.000đ
 • - IPHONE 11 PRO:  5.500.000đ
 • - IPHONE 11 PRO MAX:  6.000.000đ
 • - IPHONE 12 MINI: Liên Hệ
 • - IPHONE 12 / 12 PRO: 11.000.000đ
 • - IPHONE 12 PRO MAX: 12.000.000đ

🛠 GIÁ ÉP KÍNH

 • - IPHONE 6 / 6S:  200.000đ 
 • - IPHONE 6 PLUS / 6S PLUS:  300.000đ
 • - IPHONE 7:  400.000đ
 • - IPHONE 7PLUS:  500.000đ
 • - IPHONE 8:  500.000đ
 • - IPHONE 8PLUS:  600.000đ
 • - IPHONE X:  1.000.000đ  / CẢM ỨNG:  1.500.000đ
 • - IPHONE XS:  1.000.000đ / CẢM ỨNG:  1.200.000đ
 • - IPHONE XS MAX:  1.000.000 / CẢM ỨNG:  1.300.000đ
 • - IPHONE 11:  1.000.000đ / CẢM ỨNG:  2.000.000đ
 • -IPHONE 11 PRO: 1.200.000đ / CẢM ỨNG:  2.000.000đ
 • -IPHONE 11 PRO MAX: 1.500.000đ / CẢM ỨNG: 2.500.000đ
 • -IPHONE 12 MINI: 3.000.000đ / CẢM ỨNG: Liên Hệ
 • -IPHONE 12: 3.000.000đ / CẢM ỨNG: Liên Hệ
 • -IPHONE 12 PRO: 3.500.000đ / CẢM ỨNG: Liên Hệ
 • -IPHONE 12 PRO MAX: 3.500.000đ / CẢM ỨNG: Liên Hệ

🛠 THAY LOA TRONG

 • - IPHONE 6S / 6S PLUS:  200.000đ
 • - IPHONE 7:  200.000đ 
 • - IPHONE 7PLUS:  200.000đ
 • - IPHONE 8 / 8 PLUS: 300.000đ

🛠 THAY LOA NGOÀI

 • - IPHONE 6S / 6SPLUS:  200.000đ
 • - IPHONE 7:  300.000đ
 • - IPHONE 7PLUS:  300.000đ
 • - IPHONE X: 600.000đ
 • - IPHONE XS MAX: 800.000đ

🛠 THAY DÂY HOME

 • - IPHONE 5S:  100.000đ
 • - IPHONE 6 - 6PLUS:  150.000đ
 • - IPHONE 6S - 6SPLUS:  300.000đ
 • - IPHONE 7:  400.000đ
 • - IPHONE 7PLUS:  400.000đ

🛠 THAY CAM TRƯỚC

 • - IPHONE 5 / 5S:  150.000đ
 • - IPHONE 6 / 6PLUS:  200.000đ 
 • - IPHONE 6S / 6SPLUS:  200.000đ
 • - IPHONE 7:  500.000đ
 • - IPHONE 7PLUS:   500.000đ
 • - IPHONE 8: 600.000đ
 • - IPHONE 8 PLUS:  600.000đ
 • - IPHONE X: 1.000.000đ
 • - IPHONE XS MAX: 1.500.000đ

🛠 THAY CAM SAU

 • - IPHONE 5 / 5S:  200.000đ
 • - IPHONE 6 / 6PLUS:  300.000đ
 • - IPHONE 6S:  300.000đ 
 • - IPHONE 6S PLUS:  500.000đ
 • - IPHONE 7:  500.000đ
 • - IPHONE 7 PLUS:  1.600.000đ
 • - IPHONE 8:  900.000đ
 • - IPHONE 8 PLUS: 1.500.000đ
 • - IPHONE X: 1.300.000đ
 • - IPHONE XS: 1.500.000đ
 • - IPHONE 11: Liên Hệ
 • - IPHONE 11 PRO / 11 PRO MAX: Liên Hệ

🛠 THAY KÍNH LƯNG SAU

 • - IPHONE 8 / 8PLUS:  600.000đ
 • - IPHONE X / XR:  600.000đ
 • - IPHONE XS:  600.000đ
 • - IPHONE XS MAX:  800.000đ
 • - IPHONE 11:  1.000.000đ
 • - IPHONE 11 PRO / 11 PRO MAX: 1.000.000đ
 • - IPHONE 12 MINI: 2.500.000đ
 • - IPHONE 12: 2.500.000đ
 • - IPHONE 12 PRO: 3.000.000đ
 • - IPHONE 12 PRO MAX: 3.000.000đ

🛠 THAY VỎ

 • - IPHONE 6:  300.000đ
 • - IPHONE 6PLUS:  300.000đ
 • - IPHONE 6S:  300.000đ
 • - IPHONE 6S PLUS:  300.000đ
 • - IPHONE 7:  400.000đ
 • - IPHONE 7PLUS:  500.000đ
 • - IPHONE 8:  800.000đ
 • - IPHONE 8PLUS:  900.000đ 
 • - IPHONE X:  1.300.000đ
 • - IPHONE XS:  1.500.000đ
 • - IPHONE XS MAX:  1.500.000đ 
 • - IPHONE 11: 1.500.000đ
 • - IPHONE 11 PRO / 11 PRO MAX: 2.500.000đ

 

 

zalo