CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

 

ĐỐI VỚI MÁY MỚI (NEW):

  1. Khi Quý Khách đã Active tại SHOP, nhưng Quý Khách muốn đổi máy khác , Quý Khách chịu lỗ 15% giá trị máy.
  2. Đối với các trường hợp Quý Khách muốn SHOP thu lại sau 24h từ lúc mua máy, Quý Khách chịu lỗ 20% giá trị máy.
  3. Khi máy đã sử dụng máy trong 7 ngày kể từ ngày mua, Quý Khách sẽ phải chịu lỗ 30% giá trị máy.

ĐÔI VỚI MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG (99%):

  1. Quý Khách sẽ được test trong vòng 7 ngày, nếu phát sinh lỗi thì shop sẽ đổi trả sản phẩm tương tự.
  2. Sau khi 7 ngày, nếu phát sinh lỗi sẽ không áp dụng chính sách đổi trả của cửa hàng.
  3. Quý Khách muốn đổi máy khác trong 7 ngày từ lúc mua, Quý Khách chịu lỗ 10%.
  4. Sau 7 ngày kể từ khi mua máy, Khách sẽ chịu lỗ từ 15% đến 20% tuỳ theo đời máy.

Quy định trên chỉ áp dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quý Khách mua hàng tại Shop, sau 7 ngày sẽ tính theo giá trị thị trường. 

zalo